26/05/2024

INFO

Bermula sejak 2009

Portal anuar2u.com telah bermula sejak tahun 2009. Laman ini berkembang sedikit demi sedikit sehingga lengkap dan memenangi Anugerah Inovasi Kebangsaan Tahun 2010. Ia menjadi sumber rujukan Guru Pendidikan Islam dan pelajar dalam mendapatkan pelbagai bahan bagi subjek Pendidikan Islam. Namun perubahan masa membawa kepada pelbagai perubahan dalam silibus Pendidikan Islam yang terkini.

Admin anuar2u.com

Visi

Peneraju dalam menyediakan bahan Pendidikan Islam berteraskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Misi

Memperkasa Subjek Pendidkan Islam melalui medium teknologi maklumat dan komunikasi yang dihasilkan oleh GPI KPM

Objektif